Ark7

Ark7 Oy on vuonna 2001 perustettu arkkitehtitoimisto. Osakkailla Vesa Laukkasella ja Mikko Rostilla on 20 vuotta kokemusta monipuolisesta arkkitehtisuunnittelutyöstä ja suunnitteluprosessin organisoimisesta. Suunnittelutoimintamme kattaa rakennus-, saneeraus-, yhdyskunta- ja sisustussuunnittelua. Meillä on laajat verkostot toisten asiantuntijatoimistojen kanssa ja olemme tehneet monipuolisesti yhteistyötä hankkeissamme kyeten näin resursoimaan toimistoamme parhaiten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Suunnittelutoimintamme peruslähtökohtana on henkilöstömme vankka ammattitaito. Koemme erityisen tärkeäksi tilaajan ja suunnittelijan välisen yhteistyön, sekä lisäksi hankkeeseen osallistuvien osapuolien kyvyn toimia yhdessä tiiminä. Toimisto tekee korkealaatuista ja innovatiivista arkkitehtuurisuunnittelua. Tavoitteena on suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoista rakentamista kaikkeen tuotantoon sekä kehittää koettuja ratkaisuja ja luoda uusia konsepteja toteutukseen. Näillä periaatteilla varmistamme tilaajan tavoitteiden toteutumista projekteissamme. Työskentelemme tuotemallintamalla kohteet ja hallitsemme 3d-suunnittelun monipuolisesti käyttäen viimeisimpiä ohjelmia ja sovelluksia. Hallitsemme visualisointi- ja renderointiohjelmien käytön sekä kuvankäsittelyn.